Home > Automatisering

Automatisering

Techniek van de modelspoorbaan kan van alles betekenen en het kan ook  over van alles gaan. Voor mij betekend techniek het aanleggen van de baan en de automatisering er van. Ik probeer de baan zo perfect mogelijk te laten gaan rijden met een zo hoog mogelijke graat van automatisering. Toch dient het mogelijk te zijn om met de hand in te grijpen zodat leuke momenten gecreëerd kunnen worden. Onderwerpen die mij op dit moment heel erg interesseren zijn de digitalisering en de software van Win-Digipet. Het is voor mij, als 50 plusser, die zijn hele leven in de industriële automatisering heeft gezeten, nog steeds een vraag hoe "gewone" mensen (zonder elektronica achtergrond) een modelbaan kunnen digitaliseren zonder problemen. Het is eenvoudig weg niet simpel en gemakkelijk. Je hebt er kennis voor nodig en je moet veel lezen en leren om het voor elkaar te krijgen. Tevens is het een erg kostbare zaak. Je moet eens uitrekenen wat het kost om 1 lok digitaal te laten rijden! Des al niet te min vind ik het een enorme uitdaging en als het dan goed gaat dan is het bijzonder fascinerend om het te doen. Daarom beschrijf ik in enkele onderwerpen alle bouwstenen en mijn visie van mijn leerschool zodat andere er wat aan hebben en niet die kosten hebben om een baan tweemaal te bouwen.
     

Voor de automatisering van de spoorbaan zijn een aantal dingen van essentieel belang:

  • Betrouwbaarheid van de gekozen producten
  • Flexibele inzet en het makkelijk kunnen doen van wijzigingen
  • Goede beschrijvingen en documentatie voorhanden
  • Telefonische hulpdienst als nodig voor de juiste communicatie
  • Professionele producten van goede bedrijven die een goede service leveren

 

Alle hoofdstukken onder het hoofd automatisering zijn noodzakrelijk voor een digitale spoorbaan.