Home > het sporen plan > Schematische opbouw van de Feldbergbaan

Schematische opbouw van de Feldbergbaan

In onderstaand schema is weergegeven hoe het verloop van de baan er uiteindelijk uit zal gaan zien. Duidelijk is aangegeven welke stations op welke modulen komen en hoe ze met elkaar verbonden zijn. De schaduwstatons zijn grijs alle overige stations worden zichtbaar.